top of page

Ohjelmistokehitystrendit vuonna 2024

 

Ohjelmistokehitystrendit vuonna 2024


Ohjelmistokehityskenttä muuttuu jatkuvasti uusien teknologioiden, erilaisten ulkoisten tekijöiden ja uusien yhteiskunnallisten vaatimusten vaikutuksesta. Tässä artikkelissa analysoimme merkittävimpiä ohjelmistokehitystrendejä, jotka muovaavat alaa vuonna 2024.

Ohjelmistokehityksen liiketoimintaympäristöä on tänä vuonna (2023) leimannut ennätyskorkean inflaation aiheuttama lisääntynyt taloudellinen paine. Johtajia testataan heidän kohdatessaan haasteen hallita tiukempia budjetteja ja saavuttaa suurempia tuotto sijoitetulle pääomalle vähemmillä resursseilla.

Ohjelmistokehitys investoinnit vuonna 2023

Niin mutta oliko niitä hyviä uutisia? No totta kai on. Talouden laskusuhdanteesta huolimatta yritykset ovat olleet edelleen sitoutuneita investoimaan digitaalisiin transformaatiohankkeisiin. Vuonna 2023 70 %:n pienistä ja keskisuurista yrityksistä on ennustettu kasvattavan teknologiabudjettiaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on myös näkynyt uusimmissa kyselyissä, joissa ohjelmistokehitysyritykset ennustivat liikevaihdon kasvavan verrattuna vuoteen 2022.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että merkittävin syy miksi 70 % yrityksistä suunnittelee lisäävänsä ohjelmistoinvestointejaan vuonna 2024 on, koska he tiedostavat digitaalisen muutoksen tarpeen jatkuvasti vaihtelevassa teknologiaympäristössä.

 

Alla on 6 trendiä ensivuodelle, jotka valitsimme noin 20:n trendin joukosta, jotta artikkelin kerkeää lukemaan minuuteissa.1. Cloud Computing helpottaa yhteistyötä

Ilmeinen trendi on, että ohjelmistokehitysyritykset käyttävät entistä aktiivisemmin pilvipohjaisia ratkaisuja sovelluskehitykseen, tiiminhallintaan ja viestintään. Nämä ovat ohjelmistotuotteita ja palveluita, joita isännöidään julkisissa, yksityisissä tai hybridipilvissä. Ne ovat infrastruktuuriagnostisia ja voivat toimia useilla palvelimilla, joten mikä tahansa yritys voi helposti ottaa ne käyttöön. Vuonna 2023 pilvipalveluita omaksuivat startupien ja yritysten lisäksi jopa valtion organisaatiot ja instituutiot. Sairaalat, turvallisuustoimistot ja lakiviranomaiset ovat tunnustaneet pilvipalveluiden tuovan selkeää arvoa ilman heikentäen tietoturvavaatimuksia. On mahdollista, että vuoden 2024 loppuun mennessä näemme yritysten ja instituutioiden merkittävän siirtymisen pilveen.


Kontteihin, mikropalveluihin ja palvelutoimintoihin perustuvat pilvipohjaiset ohjelmistoratkaisut tarjoavat joustavuutta ja skaalautuvuutta sekä parantavat ohjelmistokehitystiimien tuottavuutta.


On huomioitava, että pilvipalvelujen ja -työkalujen kysyntä on kasvanut etätyöskentelyn helpottamisen tarpeen vuoksi. Yritykset ovat joutuneet ottamaan käyttöön asianmukaisen infrastruktuurin ja tukemaan työntekijöitä työympäristön luomisessa kotitoimistoihinsa. Lisäksi asiakkaiden vaatimus nopeasti tavoitettavista verkkopalveluista on vauhdittanut pilvipalveluiden omaksuntaa.

 

2. Blockchain Goes Beyond Cryptocurrency

Aika, jolloin lohkoketjutekniikka (Blockchain) yhdistettiin vain kryptovaluuttaan, on mennyt. Blockchain on nyt yksi ohjelmistoteollisuuden tärkeimmistä trendeistä. Asiantuntijat panevat merkille lohkoketjujen käytön huikean kasvun monilla aloilla. Tämä jaettu, hajautettu järjestelmä tarjoaa poikkeuksellisen suojan ja läpinäkyvyyden erilaisille tapahtumille, ja sitä voidaan soveltaa monille liiketoiminta-aloille fintechin lisäksi. Lohkoketjuteknologialla on syvällinen vaikutus rahoituksen, toimitusketjun ja terveydenhuollon kaltaisiin toimialoihin, koska ne tarjoavat väärentämisen estävän, läpinäkyvän ja suojatun kirjanpidon.


Tässä on joitain esimerkkejä lohkoketjuteknologian soveltamisesta:

• Toimitusketjun valvontajärjestelmät logistiikassa, autoteollisuudessa, maataloudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa.

• Energiankulutuksen jäljitettävyyden varmistavat laskentaohjelmistot

• Alustat immateriaalioikeuksien suojaamiseen.

• Ohjelmistojärjestelmät turvalliseen sähköiseen äänestämiseen.

 

Tällä hetkellä eri aloille ilmestyy koko ajan enemmän lohkoketjupohjaisia sovelluksia.

 

3. Python ottaa johtoaseman

JavaScript hallitsi useiden vuosien ajan ohjelmistokehittäjien eniten käytettyjen ohjelmointikielten luetteloa maailmanlaajuisesti. Vuodesta 2020 lähtien Python on noussut listan kärkeen, ja joulukuussa 2021 se onnistui nousemaan johtajaksi. Python on kieli, joka sopii kaikkiin nykyaikaisiin kehitystarpeisiin. Verkkokehitys, mobiilikehitys tai yritysprojekti – tämä kieli pystyy käsittelemään kaiken. Pythonin erottaa muista universaaleista kielistä sen kyky suorittaa monimutkaisia matemaattisia operaatioita, data-analyysiä, koneoppimista ja hermoverkkojen rakentamista.


TIOBE-indeksin ja PYPL-indeksin viimeisimpien päivitysten mukaan kesäkuussa 2022 Python oli suosituin tietokonekieli. Pythonin kasvava suosio näyttää jatkuvan pitkälle vuoteen 2024 ja sen jälkeenkin, sillä se on AI- ja ML-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja luovien kehittäjien suosikkikieli. Kuten aiemmin tässä artikkelissa mainittiin, tekoäly on ylpeänä vuoden 2024 ohjelmistokehitystrendeistä. Lisäksi Python ei ole vaikea oppia, mutta se voidaan mukauttaa erittäin monimutkaisiin projekteihin edistyneellä taitotasolla.Ohjelmistokieli indexi 2023

 


Vaikka kehittäjät haluavat edelleen oppia yleiskieliä, kuten C, Python, Java, uusilla kielillä on omat markkinarakonsa. Viime vuosikymmen yllätti meidät monilla tyylikkäillä kielillä, joita ovat Go, Swift, Rust, TypeScript. Nämä uudet työkalut on helppo oppia, sekä hallita ja projekteja on helppo ylläpitää.

 

4. Tehokas tekoälyn kehitys

Tekoälyteknologiaa (AI) ei pidetä enää futuristisena, koska sitä sovelletaan monilla liiketoiminta-aloilla. Uraauurtavat tekoälysovellukset voivat käsitellä kuvia, havaita esineitä ja tunnistaa ihmisen puhetta. AI ja ML (Machine Learning / Koneoppiminen) ovat uusia työkaluja, jotka toimivat aivan kuten ihmisen aivot. Tämä tekniikka keskittyy opettamaan koneita, jotta ne oppivat toimitetuista tiedoista ja tekevät oikean valinnan kaikille syötteenä annetuille ulkoisille kyselyille. Näitä ominaisuuksia hyödyntäviä sovelluksia löytyy eri toimialoilta, mukaan lukien terveydenhuolto, talous, logistiikka, IT jne.


Vuonna 2021 globaalit tekoälymarkkinat saavuttivat 56,5 miljardin dollarin arvon IMARC Groupin mukaan. Vuoteen 2027 mennessä tämä luku voi nousta 308,5 miljardiin dollariin.

Tällaisia ohjelmistojärjestelmiä luodessaan ohjelmoijat toteuttavat syväoppimiskonsepteja käyttämällä erityisiä tekoälykirjastoja ja -kehyksiä. Ja yksi ohjelmistokehityksen olennaisista trendeistä tänä vuonna on TensorFlown käyttö tekoälyn kehittämiseen.


TensorFlow on Googlen kehittämä avoimen lähdekoodin syväoppimiskehys. Tämä monimutkainen matemaattinen työkalu on tällä hetkellä johtava alusta hermoverkkojen rakentamiseen ja koulutukseen. Yhtäältä tämä on kattava ekosysteemi älykkäiden mallien ja algoritmien luomiseen tarvittavista kirjastoista, työkaluista ja erilaisista resursseista. Toisaalta kehys on joustava ja käyttäjäystävällinen, joten kehittäjien on helppo rakentaa edistyneitä ohjelmistoja.


Miksi TensorFlow on niin suosittu? Koska se:

• Tukee useita ohjelmointikieliä, mukaan lukien Java, C++ ja Python.

• Toimii useissa prosessoreissa, grafiikkasuorittimissa ja mobiilikäyttöjärjestelmissä.

• Voidaan ottaa käyttöön pilvessä, paikallisesti, selaimessa tai laitteella.

• Sisältää sisäänrakennetut intuitiiviset sovellusliittymät (API).

• Varmistaa välittömän mallin iteroinnin ja helpon virheenkorjauksen.

• Mahdollistaa monimutkaisten tutkimuskokeiden suorittamisen.

 

5. Infrastruktuuri koodina (IaC) eliminoi hallintaongelmat

 

Nykyaikaiset sovelluskehitysympäristöt ovat monimutkaisia, ja niissä on kaikki klusterit, mikropalvelut, kontit, API:t, palvelimettomat toiminnot ja keskinäiset riippuvuudet, joita kehittäjien tulee seurata. Tällaisissa olosuhteissa DevOps-asiantuntijat ovat jatkuvan paineen alaisena, koska heidän on varmistettava sovellusten vakaus ja turvallisuus. Samaan aikaan kehittäjien on vauhditettava koodin kehitystä ja entistä nopeampaa käyttöönottoa.

Siksi DevOps-tiimit siirtyvät IaC:hen – menetelmään, jolla koodia käytetään dynaamisten laskentaresurssien hallintaan, automatisointiin, konfigurointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Perinteisesti organisaatiot luottivat muutamaan korkeasti koulutettuun henkilöön, jotka ymmärsivät, mistä heidän koodinsa riippui ja miten se toimitettiin, mikä johti pullonkauloihin ja riippuvuuksiin. IaC-käytäntö eliminoi tällaiset ongelmat.


IaC:n avulla DevOps-tiimi voi luoda organisaatiolle yhden luotettavan koodikannan, jota käytetään seuraamaan, että sovellukset on otettu käyttöön tietoturvastandardien mukaisesti. IaC:n käyttöönotto antaa myös tiimille mahdollisuuden seurata koodin epäjohdonmukaisuuksia, mikä helpottaa haavoittuvuuksien korjaamista. Tämä lähestymistapa mahdollistaa parhaiden konfigurointikäytäntöjen toteuttamisen organisaation tietoturvapolitiikoissa ja -säännöissä.

 

6. 5G-tekniikka avaa lisää mahdollisuuksia

 

5G-yhteyksien käyttöönotto tulee olemaan myös yksi vuoden 2024 huipputrendeistä. Suurin syy tähän on, että teknologia auttaa yrityksiä hyödyntämään IoT-ekosysteemien koko potentiaalia. Mitä luotettavampi yhteys on, sitä parempi on yhdistettyjen laitteiden suorituskyky.


Alun perin vuonna 2018 lanseerattu ylivoimainen viidennen sukupolven mobiiliyhteyksien standardi 5G on tällä hetkellä yleistymässä, mikä lupaa seuraavat edut IoT-ratkaisuille:


• Alhainen viiveaika

• Suuri nopeus

• Kattava kattavuus

• Energiatehokkuus


5G-verkkojen avulla yritykset voivat lisätä liitettyjen laitteiden määrää liiketoimintaprosesseissaan ja hyödyntää arvoa. Esimerkiksi IoT ja 5G edistävät digitaalista muutosta kunnissa, terveydenhuollossa, logistiikassa, tuotannossa sekä monilla muilla alueilla. Erityisesti 5G voi edistää etäkirurgian tai teollisuuskoneiden etähuollon laajempaa käyttöönottoa vaarallisissa olosuhteissa. Siten monet yritykset voivat tarjota uusia palveluita, erityisesti sellaisia, jotka perustuvat lukuisten antureiden tietojen reaaliaikaiseen käsittelyyn.

Kehittäjille se tarkoittaa, että yhteyskyky paranee merkittävästi ja käyttäjät voivat vastaanottaa verkkotarjouksia kaikkialla maailmassa. Se tarkoittaa myös parannettua mobiiliyhteyden nopeutta, olennaisia kriteerejä monimutkaisten innovaatioiden, kuten koneoppimisen tai lisätyn todellisuuden, käyttöönotossa mobiilisovelluksiin.

 

Yhteenvetona

Ohjelmistokehitys on jatkuvasti kehittyvä ala. Vaikka jotkin työkalut ja tekniikat ovat tulossa, toiset ovat vanhentumassa. Pysyäkseen kilpailukykyisinä tässä digitalisoituneessa maailmassa yritysten tulee pysyä viimeisimpien trendien mukana ja integroida uusia teknologioita prosesseihinsa. 2024 on vuosi, jolloin pilviteknologia, tekoäly, lisätty todellisuus, lohkoketju ja IoT johtavat ohjelmistoratkaisujen paraatia.

 

Vuonna 2024 ohjelmistokehitysteollisuus on jännittävien innovaatioiden partaalla, mutta se pohjautuu edelleen turvallisuuden, kestävyyden ja luotettavuuden periaatteisiin, mikä luo tasapainoisen maiseman edistymiselle ja vauraudelle. Ohjelmistokehityksen tulevaisuus näyttää olevan valmiimpi hyödyntämään huipputeknologioita ja jatkamaan niitä, jotka auttavat ylläpitämään turvallisuuden, läpinäkyvyyden ja eettisten standardien arvoja. Se on vuosi, jolloin innovaatio kohtaa varovaisuuden, tehokkuus kohtaa turvallisuuden ja luottamus kohtaa teknologian. Ohjelmistokehitysasiantuntijamme neuvovat yrityksiä eri toimialoilla valmistautumaan lupaavaan mutta vastuulliseen ohjelmistokehityksen tulevaisuuteen.

 

Tiimimme pitää aina osaamistaan ajan tasalla viimeisimpiin ohjelmistokehitystrendeihin. Olemme valmiita arvioimaan yrityksesi tarpeita, digitaalisen transformaatiosi tämänhetkistä edistymistä, määrittämään tärkeimmät haasteet ja ratkaisemaan ne. Pidämme konkreettiset liiketoiminnan tulokset mielessä ja varmistamme, että teknologiamme vastaa tarpeitasi.

 

Jos sinulla on idea käynnissä olevasta tai uudesta projektista, ota yhteyttä tiimiimme. Tarkastelemme liiketoimintamalliasi, markkinoitasi, yleisöäsi ja löydämme optimaalisen teknologian, joka sopii potentiaalisten käyttäjien mieltymyksiin.

 

Miksi sinun pitäisi valita Amabit ohjelmistokehitystoimittajaksesi

Amabit on ohjelmistotoimittaja, jolla on kahden vuosikymmenen käytännön kokemus eri aloilta. Kehitämme räätälöityjä ohjelmistotuotteita pk-yrityksille ja suurille yrityksille. Keskeistä osaamisemme ovat sulautetut, verkko-, pilvi-, mobiilisovelluskehitys, DevOps ja laadunvarmistuspalvelut.

 

57 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page